ZAINSTALOWANY UKŁAD O NACISKU 1300 ton

wysłana dalej: 03/07/2019 - 11:43

Prasa: Lever 4 o nacisku 1300 ton ze stołem 5.500mm, wielofunkcyjną dolną poduszką wyrzutnika 200 ton, wymianą narzędzi T-Truck oraz automatycznymi blokadami. W skład układu wchodzą: separator z podwójnym magazynem, system smarowania materiału , transfer 3-osiowy oraz system rozładunku detali, a także kompletny system do odprowadzania i transportu odpadów oraz kabina dźwiękoszczelna. Urządzenie to zostało dostarczone jednemu z głównych producentów sprzętu kuchnnego na terenie Europy i jednocześnie stałemu klientowi I.M.V. Presse. Bliska współpraca z klientem począwszy od projektu a skończywszy na instalacji trwała 13 miesięcy, co pozwoliło na zoptymalizowanie wszystkich niezbędnych prac budowlanych i logistycznych.